Om ossVi i Føniksredaksjonen har en visjon om å revitalisere konservativ tenkning i Norge. Med dette mener vi å hente opp igjen rotfestede idétradisjoner som har blitt glemt i den moderne verden. Vi vil også se om det er mulig i dag å sette opp en konservativ tankeverden som ikke er så knyttet til den markedsbaserte individualismen man ser så mye av i moderne politisk konservatisme. Vår ambisjon er å grave dypere, gå til røttene av det som menes med å bevare noe, noe man elsker. Om du er interessert i dette prosjektet, bli gjerne med oss.

Føniks drives av FAKS – Foreningen for alle konservative studenter, en partipolitisk uavhengig, landsdekkende organisasjon som samler alle typer konservative. Formålet med FAKS er å etablere et alternativt rom for konservative perspektiver ved høyere utdannelsesinstitusjoner i Norge.


Redaktør
Haakon Teig

Nettredaktør
Håkon Daniel Myhre

Økonomi
Ingrid Thorkildsen

Redaksjonen
Christian Hallvard Dahl-Nielsen
Jarl-Roar Simonsen
Odin Rustad
Rune Eidsaa
Erik Lancelot
Eskil Rørmark
Knut Haraldsen
Sophus Kopperud

Skriv for oss
Om du er interessert i å skrive en artikkel for Føniks, kan du kontakte oss på vår e-postadresse, foniks@faks.no. Vi setter pris på interesse og ønsker alltid nye bidragsytere.