Artikler

//

Om hagen

Vi kan ikke leve i hele verden på en gang - vi lever kun i våre egne hus, og med våre egne venner og i våre egne jobber og våre egne hager. Vi har alle nok med vårt eget.

Universitetenes immunsystem

Ideologisk forblindet forskning kan kun triumfere i akademiske fagmiljøer der de som kommer med motforestillinger, er kuet eller fordrevet.

Forlokkende fanatisme

Jacques-Louis Davids maleri «Horatiernes ed» analyseres av Christian Hallvard Dahl-Nielsen, leder av FAKS Trondheim

– Norge er ikke en ung nasjon

Den norske nasjonalstaten som ble bygget opp etter 1814, var tuftet på en gammel nasjon, sier professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Rian.