//

Om hagen

Vi kan ikke leve i hele verden på en gang - vi lever kun i våre egne hus, og med våre egne venner og i våre egne jobber og våre egne hager. Vi har alle nok med vårt eget.