Dikt av David Wikstøl

jeg kjenner på den grønne mosen
fuktig myk morgendugg i sollyset
da vi var barn trodde vi det tok tusenvis av år
for mosen å gro på steinene
det tok bare et øyeblikk å rive den av

David Wikstøl