Klaging og kritikk er ikke nok

4. juni 2021

Carl Korsnes
Ansvarlig redaktør i Sivilisasjonen


Blant de mange intellektuelle aktiviteter man kan engasjere seg i, er det å kritisere noe av det letteste man kan fordrive tiden med. Kritikk alene ligner samtalen til de livegne bøndene som sitter på gjerdet og klager over godsherren. Interessant blir samtalen først når det presenteres et alternativ.

Et av Sivilisasjonens formål er å dekke det klassiske alternativet, innen kultur, filosofi og de store samfunnsspørsmål. For oss er det uinteressant at man tar til orde for å rive Y-blokken, eller andre modernistiske vederstyggeligheter, med mindre man artikulerer tydelig hva man ønsker bygget i deres sted. At man klarer å kritisere dagens verdirelativisme er for oss lite imponerende, med mindre man kan argumentere godt for de verdiene man selv står for.

Den velformulerte kritiker kan oppleve samtidens berømmelse og makt, men vil til syvende og sist forbli en efterdilter. Det er snarere de som makter å formulere sine alternativer og hva de står for, og ikke bare hva de er imot, som setter dagsordenen. 

Det er i denne overbevisning at Sivilisasjonen konsentrerer seg om å gi en stemme til de mange som savner kulturelle verdier som skjønnhet, harmoni og poetikk, og som søker etter meningsfullhet i livet.

Forrige artikkel

Kultur og tilhørighet i et etterkristent Europa

Neste artikkel

Guds skjønne døtre – en inngang til Sigrid Undsets tenkning

Siste fra Ytring

Tekstil og tilhørighet

Den moderne, konservative bevegelsen trenger et hverdagsplagg som egner seg like godt ute på småbruket som i gangene på Stortinget.

Universitetenes immunsystem

Ideologisk forblindet forskning kan kun triumfere i akademiske fagmiljøer der de som kommer med motforestillinger, er kuet eller fordrevet.