/

Tanker om FAKS-konferansen: Konservativ ungdom – hvor går de?

Av: Odin Fredrik Rustad, tekstansvarlig

Foto: Hans Christian Bergsjø, f.v.: Skjalg Hougen, Kristine Stokke, Hadle Bjuland

Hva var det som skjedde ved paneldebatten mellom Civitas’ Skjalg Hougen, Unge Høyres Kristine Stokke og KrFU-lederen Hadle Bruland på konferansen til FAKS nå den solfagre fredag 3. mai? Spørsmålet i debatten gjaldt ungdom og konservatisme.

Bakgrunn

Betydelig økning av støtte til høyre-partier, inkludert FrP er et faktum, og henger sammen med sosialismens død i partipolitikken over hele Vesten. Det er generasjonen som ikke har blitt gjenstand for indoktrinering fra så mye en positiv og løfterik globalisme — hagiografiske plakater om globalisme som verdens nye utviklingstrinn, slike jeg stadig tråkket forbi på Lillestrøm vgs, hørte til min generasjon, 97, i siste ledd. Dagens ungdom derimot, har hovedsakelig vært gjenstand for uhenglset alarmisme om klima, Trump og flyktningkrise.

Fasiten er at de voksnes, jeg mener norsk- og engelsk- og samfunnsfagslæreres, for ikke å nevne medias skremselsbudskap om at Trump vil ta over som diktator og klimakataklysmens helvedesild produserte for MDG 3,7 % og et FrP komfortabelt større enn Rødt og SV sammenlagt i skolevalget av 2023. Frykt viser seg nok en gang i historien som et lite forutsigbart styringsmiddel.

Realisme

‘Høyre-bølgen’ ble dog tatt imot av det unge panelet med en sunn grad av realisme. Den kom også uventet på høyresidens partisaner, og føles ærlig talt ikke rent fortjent. Det er altså noe med den yngre generasjonen som opererer på intuisjon og egenrådighet, en evne til å reagere på sine omgivelser. Det er ikke flåsete å peke på Fortnite og Minecraft som karakteristiske uttrykk for et behov for kreativ og fri utfoldelse, i motsetning til en kansellering- og fryktkultur omkring ‘sannheter’ som i all rimelighet bør være opp til den enkeltes skjønn og bedømmelse, om det gjelder kjønn eller politisk håndtering av klimasaker.

Panelet delte enstemmig denne betraktningen om at man ikke bør lese videre ideologisk dybde inn i denne trenden. Og så mye sier jeg at de klart har rett i. Det like åpenbare må være at høyresidens erfarne tenkeføre har et ekstra ansvar i denne tid for å forklare de hevdvunne konservative idéer. Her ble tråden etterlatt. Hvilke er de mest sentrale og springende idéer som må forstås av et ungt sinn for en grunnfast konservativ tolkning av verden?

Dét spørsmålet kan imidlertid ikke stilles uten også å ta høyde for at ungdommen i deres reaksjon og vilje til endring, om så bare i anonyme valg, på intuitivt grunnlag har forstått noe som den evinnelig tapende høyresiden har misset gjennom alle disse mørke årene.

Et blad er blitt vendet om med Svenneby, som med andre ord sier at han vil bruke politisk makt for å bevare norsk kultur. Hans ufravikende selvtillit og støtte fra det øvrige ungdomspartiet tyder på at unge, hva enten bevisst eller ei, forserer det så lenge selvfølgelige prinsippet om at det er moralsk illegitimt å argumentere om innvandring basert på våre interesser.

Og heri ligger i virkeligheten svaret, mitt svar på hva som er det grunnleggende konservative: At det ypperste gode er det gode liv i fellesskap og i tråd med naturen, for hvilket det er verdt og oss moralsk påhvilende å bruke politisk makt for å sikre.

Foto: Odin Rustad, f.v.: Skjalg Hougen, Kristine Stokke, Hadle Bjuland, Herman Winther