Kanon for konservative: Hva som er vårt

27. mai 2024

Odin Fredrik Rustad

Gresk og latin-student ved UiO og nestleder i FAKS Oslo

Føniks presenterer den ultimate guiden til høyresidens tankeskatter, som vil være egnet til spennende utforskning så vel som nytte i utformingen av sommerens leseliste.

Forord

Det var Minerva som tok opp hansken overfor Klassekampen med deres venstre-kanon og leverte oss sent i fjor sin konservative kanon. Følgende kanon fra Føniks ble laget i en fei bare i løpet av noen dager etter Minervas, men har av uransakelige grunner kun samlet støv i denne mellomtiden. Det er en glede nå å publisere dette, som vi er overbeviste om at betjener en betydelig etterspørsel etter en oversikt over hva som finnes der ute av høyresidens litteratur og tankeverden.

Den moderne forstand av «kanon» har jeg ikke fullstendig holdt meg til, altså i den betydning at det kun skal være en oppsummering av hva som allerede er tradisjon. Kanon, altså κανων betyr egentlig en stokk, og metaforen går da naturligvis ut på det samme som vi har med ordet målestokk. Listen over bøker du finner nedenunder er en form for målestokk på hva som er tyngde- og dreiepunktet innen høyresidens tenkning gjennom de siste par århundrer. Med konservative øyne er det fortsatt nyere tid.

Listen er da kort sagt ment å være tidsmessig relevant. Sagaene, bibelen og i det hele tatt klassisk litteratur kommer derfor ikke med, dels fordi det er så mye å ta av at det ville fortrengt de moderne verkene, og høyresiden som sådan, slik disse verkene representerer, er virkelig et moderne fenomen.

For yngre mennesker som har fått brorparten om ikke all sin polito-filosofiske input gjennom engelskspråkelig youtube og dets like vil det være en glatt selvfølge at denne listen er så internasjonal som den er.

Se etterordet for ytterligere svar om utvelgningen. God oppdagelseslyst!

Norsk tittel betyr at verket finnes på norsk. Bøker på andre språk enn engelsk som er oversatt til engelsk vil oppgis med den engelske tittel.

 1. From Dawn to Decadence, Jacques Barzun
 2. Ideas Have Consequences, Richard Weaver
 3. Not with a Bang but a Whimper, Theodore Dalrymple
 4. Det moderne sammenbrudd, Søren Krarup
 5. On Tyranny, Hannah Arendt
 6. Modern Philosophy, Roger Scruton
 7. Confessions of a Heretic, —
 8. Architectural Vernacular, —
 9. An Intelligent Person’s Guide to Culture, —
 10. Svindlere, svermere og sjarlataner —
 11. Le livre noir du communisme, kollektiv
 12. Legitimacy of the Modern Age, Hans Blumenberg
 13. Curing Mad Truths, Rémi Brague
 14. Russel Kirk, The Conservative Mind
 15. De helliges leir, Jean Raspail
 16. Tankens forræderi, Alain Finkielkraut
 17. Botferdighetens tyranni, Pascal Bruckner
 18. The Long March, Roger Kimball
 19. Ortodoksi, Chesterton
 20. After Virtue, Alasdair McIntyre
 21. Clash of Civilizations, Samuel Huntington
 22. Det trellbundne sinn, Czesław Milosz
 23. Why Liberalism Failed, Patrick Deneen
 24. The Virtue of Nationalism, Yoram Hazony
 25. Gulag-arkipelet, Aleksandr Solsjenitsyn
 26. De intellektuelles opium, Raymond Aron
 27. De besatte, Dostojevskij
 28. Betraktninger om revolusjonen i Frankrike, Burke
 29. Origins of Totalitarian Democracy, Jacob L. Talmon
 30. Essay on the Generative Principle of Constitutions, de Maistre
 31. Begrepet om det politiske, Carl Schmitt
 32. Massenes opprør, Ortega y Gasset
 33. Note sur M. Bergson et Note Conjointe sur M. Descartes, Charles Péguy
 34. La grande peur des bien-pensants, Georges Bernanos
 35. The Authentic Reactionary, Nicolas Gomez Davila
 36. Ethical Studies, F. H. Bradley
 37. On Ends, Cicero
 38. Nietzsche, ou le déclin de l’esprit, Gustave Thibon
 39. Underkastelse, Michel Houellebecq
 40. De grunnleggende bestanddelene, –
 41. Le suicide français, Zemmour
 42. Le grand remplacement, Renaud Camus
 43. Provinsialbrevene, Blaise Pascal
 44. Det gamle regimet og revolusjonen, Alexis de Tocqueville
 45. Metafysikken, Aristoteles
 46. An Intellectual History of Liberalism, Pierre Manent 
 47. The Abolition of Man, C. S. Lewis
 48. Deutschland schafft sich ab, Thilo Sarazin
 49. Law, Legislation and Liberty, Friedrich Hayek
 50. On the Doctrine of the Modernists, pave Pius X
 51. The Demon in Democracy, Ryszard Legutko
 52. The Closing of The American Mind, Allan Bloom
 53. Civilization, Niall Ferguson
 54. Betraktninger over revolusjonen i Europa, Christopher Caldwell
 55. Fremmede guder: en elementærbok i moderne kjetteri, T. S. Eliot
 56. Leo Strauss, Natural Right and History
 57. An Essay on Catholicism, Liberalism and Socialism, Juan Donoso Cortez
 58. Discours sur l’histoire universelle, Bossuet
 59. Démonstration Philosophique du Principe Constitutif de la Société, de Bonald
 60. The Servile State, Hilaire Belloc
 61. Leviathan and its Enemies, Samuel Francis
 62. Order and History, Eric Voegelin
 63. The Bell Curve, Charles Murray
 64. Europas underlige død, Douglas Murray
 65. Zur Kritik der politischen Utopie, Robert Spaemann
 66. Not Peace but a Sword, Robert Spencer
 67. Forelesninger 1818-1819, On the History of Philosophy, Coleridge
 68. Fornuftens styrke, Oriana Fallaci
 69. Unlearned Lessons of the Twentieth Century, Chantal Delsol
 70. The Roots of Romanticism, Isaiah Berlin
 71. The Quest for Community, Robert Nisbet
 72. Le dérèglement de l’Occident, Philippe Bénéton
 73. The Revolt of the Elites, Christopher Lasch
 74. Sources of the Self, Charles Taylor
 75. History and Utopia, E. M. Cioran
 76. Den tapte illusjon, François Furet
 77. Den revolusjonære ånd, Leszek Kowalkowski
 78. Anarchy, State and Utopia, Robert Nozick
 79. Without Roots, Joseph Ratzinger og Marcello Pera
 80. Mørke midt på dagen, Arthur Koestler
 81. Three Reformers, Jacques Maritain
 82. Den nyere tids undergang, Romano Guardini
 83. Moralens genealogi, Friedrich Nietzsche
 84. Intellectuals and Society, Thomas Sowell

Norske og skandinaviske

 1. Bazarovs barn, Kaj Skagen
 2. Norge, vårt Norge, —
 3. Den kongelige kunst, Alf Larsen 
 4. Jernburet, Asle Toje
 5. Det internasjonale gjennombruddet, Terje Tvedt
 6. 12 000 år med norsk historie, Sturla Ellingvåg
 7. Moderniteten og postmoderniteten, Paul Grøtvedt
 8. Gullalderdrøm og utviklingstro, Paulus Svendsen
 9. Det gråtende dyret, pater Anders Piltz
 10. Kristianiabohemen, Halvor Fosli
 11. Idealistene, Bård Larsen
 12. Fra Marx til Quisling, Øystein Sørensen
 13. Nåden og sannheten, Børre Knudsen
 14. Det siste slag på Solsortesletten, Monica Papazu
 15. Træk af den kulturkonservative tænkning, Kasper Støvring
 16. Det faderløse samfund, Henrik Jensen

Etterord

Man merker formodentlig godt at det er en personlig liste. Jeg har definitivt foretrukket å velge bøker jeg har lest, og dét vil være svaret på f.eks. hvorfor de bøker andre vil mene er ‘viktigere’ av Scruton ikke ble valgt. Den norske og skandinaviske representasjonen her er ikke forferdelig, men jeg skulle gjerne kjent bedre til forfattere og deres bøker av typen Niels Kjær, Alf Larsen og Jens Thiis.

Når man får en bestemt fornemmelse av undertegnedes frankofili, er det ingenting jeg har å beklage. Rémi Brague og Pierre Manent er intellektuelle av et gudbenådet kaliber i vår egen samtid, og fortjener på alle måter å bli kjent for sine monumentale bidrag til konservativ tenkning og især idéhistorisk historiografi. Three Reformers er også et kriminelt ukjent verk.

Det er ikke meningen herved å underkjenne Minervas kanon totalt. Det er en del uvedkommende skjønnlitteratur, men det er også flere gode valg som Les soirées de Saint-Pétersbourg av de Maistre, Nasjonalitet av Vinje og ikke minst den fantastiske Det trellbundne sinn av Czeslaw Milosz. Det er dog noe langt mellom hver definitivt konservative forfatter, så som Patrick Deneen og Louise Perry. At Minerva i sin gjøkunge-tradisjon presenterer det overveldende liberale som konservativt er ikke egnet til å overraske. Vi setter allikevel pris på bidraget til diskusjonen om hvilke bøker som virkelig betyr noe, og har herved ytt vårt.

Da gjenstår det bare å si med Augustin: Grip fatt og les!

Forrige artikkel

Referendum om demokrati i Europa

Neste artikkel

Toryenes underlige død

Siste fra Filosofi

Om hagen

Vi kan ikke leve i hele verden på en gang - vi lever kun i våre egne hus, og med våre egne venner og

Samarbeid på tvers av generasjoner

Hvilke konsekvenser hadde den industrielle revolusjon for vår tilhørighetsfølelse til familien og generasjonene før og etter oss? Og hva kan vi gjøre for de

Don't Miss