Politisk konservatisme i dag

Paneldebatt med Torbjørn Røe Isaksen, Christan Tybring-Gjedde, Christian Anton Smedshaug og Simen Sandelien Univeristetet i Oslo, 7. november 2019

FAKS Oslo invitererte til en diskusjon om konservatisme og hvordan denne svært så mangfoldige filosofien får utslag i ulike politiske partier i dag. Med oss i panelet var Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet, Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre og Christian Anton Smedshaug fra Senterpartiet. Disse tre partiene har alle opphav i ulike konservative idétradisjoner. Ved hjelp av ordstyrer Simen Sandelien forsøkte vi å finne tilbake til disse røttene for å se hvordan konservatismen fremdeles påvirker disse partiene i dag.